••• mcpower.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• mcpower.sk, s.r.o., Partizánska 14, P.O. BOX 237, 810 00 Bratislava I, Slovakia
• spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I
• oddiel Sro, vložka číslo: 43715/B
• IČO 35840421, IČ DPH SK2020287753, DIČ 2020287753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel: +421 2 54419365, email: mcpower@mcpower.sk